Kleuradvies

Laat je voeden en inspireren door kleur

Kleuren hebben door de eeuwen heen al een betekenis gehad. Iedere cultuur kent zijn eigen kwaliteiten toe aan kleur.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van kleur op onze stemming en ons functioneren.

 

Kleur in de Feng Shui is verbonden is met de natuur en de seizoenen. De Feng Shui filosofie kent 5 kleurschema’s, die alle verbonden zijn met specifieke levensgebieden, levensfases, emoties, gedrag en organen. De kleur rood bijvoorbeeld staat voor ‘vuur’ en behoort  tot het levensgebied van roem, erkenning en reputatie. Als het vuur uit balans is, kan dat ten koste gaan van je vermogen om verder te komen, succesvol te zijn, beroemd te worden en kan het je reputatie schaden. Vuur en de kleur rood horen bij de zomer wanneer de energie op zijn hoogst is, zoals de levensfase van een jongvolwassene. De emotie die daarbij hoort  is die van enthousiasme en passie, maar bij een verstoring van het element vuur kan er juist een gebrek aan deze emotie ontstaan. Of juist een overdaad met hyperactief gedrag tot gevolg. Vuur is gezellig, praat graag, maakt mensen enthousiast. Maar kan ook grillig en veranderlijk zijn. Het orgaan dat correspondeert met de kleur rood is natuurlijk het hart.

Binnen de Feng Shui kennen we de negenjarige cyclus, de Nine Star Ki genoemd (een ander aspect van Feng Shui). Als je in een ‘vuurjaar’ belandt, kunnen er dingen aan het “licht” komen; helder worden.

Voor het mooi maken en het kiezen van de juiste kleuren die passen bij jou of je leef- en werkomgeving, kan ik ook putten uit mijn lange carrière als visagist voor bladen en omroepen waarin alles om kleur draait en het versterken van iemands persoonlijkheid en uitstraling.

Zie ook mijn blogs over de andere Feng Shui kleuren, elementen en de Nine Star Ki.